****** Търговия на едро и дребно с излязло от употреба войсково имущество(българско и внос)